Bolaget som får din verksamhetsförändring att fungera.

Våra tjänster

Vi inser att varje klient står inför unika utmaningar som kräver personligt anpassade lösningar. Därför erbjuder vi ett brett spektrum av tjänster som kan kombineras och beställas i olika former. Vår kärnkompetens är:

 • facilitering för att skapa inspiration
 • kartläggningar för att fånga upp behov
 • visualiseringar för att utveckla ett bildstöd
 • analys, sammanställning och problemlösning

Innan vi inleder ett projekt kan vi inte alltid förutse vilka verktyg och metoder vi kommer att behöva använda eller vilka leveranser som kommer att krävas. Det är just denna flexibilitet och förmåga att anpassa oss som gör att vi kan hitta de bästa lösningarna och uppnå våra klienters mål.

Vårt engagemang för att lösa utmaningar och forma strategier i samband med att utveckla förmågor, gör oss till bästa möjliga partner för att uppnå era affärsmål.

Kämpar ditt bolag också med:
 • digitalisering,
 • lönsamhet,
 • innovation,
 • strategiarbete och

 • samverkan?

Vi hjälper dig gärna  att:
 • utnyttja ny teknik,

 • maximera era teams förmågor,

 • framtidssäkra era affärsmodeller,

 • utveckla och förankra era strategier,
 • förbättra er samverkan.

Lösa utmaningar

Vi älskar utmaningar men lösningar desto mer. Med vår erfarenhet inom design, design thinking, systems thinking, förändringsledning och verksamhetsutveckling är vi unika i vår approach.

Forma strategier

Vi hjälper dig att utveckla och genomföra inspirerande och begripliga strategier och roadmaps. Vi erbjuder en kombination av workshopserier, förändrings-, projekt- och processledning, rådgivning samt visuell storytelling.

Utveckla förmågor

Vi utvecklar individens, organisationens och ledningens oumbärliga förmågor att lösa utmaningar. Vi anpassar utbildningar och coachar din organisation till att leda och genomföra förändringar och transformationer.

Hur vi arbetar med förändring

Utforska och förstå

Utforska helhet och utmaning 

Grundlig kartläggning av nuvarande läge, det önskade läget och vägen framåt. Visualisering av alla relevanta aspekter och beroenden, följt av noggrann analys och utveckling av lösningar.

Förstå nuläge, roadmap och önskat läge

En serie inspirerande workshops med visualisering som leder deltagarna genom de olika faserna, vilket skapar en gemensam förståelse, motivation och engagemang.

Visualisera och berätta

Visualisera strategi och roadmap

Vi destillerar olika aspekter och insikter till kärnan av berättelsen. I samarbete med klienten utvecklar vi analogier och ett visuellt språk som effektivt kommunicerar budskapet.

Berätta gemensam story

Vi deltar i en samarbetsprocess med klientens ledning och kommunikatörer för att skapa en klar, hållbar och visuell gemensam berättelse som håller över tid.

Fånga och förankra

Fånga relevant kunskap

Vi identifierar och fångar relevant kunskap inom organisationen och verksamheten. Denna kunskap förädlar vi sedan genom att tillämpa principer från förändringsledning, affärsutveckling, beteendevetenskap, design thinking och systems thinking.

Förankra strategi & roadmap

Vi utformar och leverera ledarskapsutbildningar för att säkerställa att ledarna känner sig trygga och stöttade under implementeringen av förankringscirklar. Detta bidrar till att skapa en miljö som främjar effektiv kommunikation och samarbete.